Hyporama ruitersport online dating

Hierdoor worden de eer en goede naam van Constance Sars aangetast.

Als gevolg van het onrechtmatig handelen van [verweerder] lijdt zij aanzienlijke schade.

Daaraan moet in de eerste plaats de eis gesteld worden dat de inhoud van die mededelingen niet onrechtmatig is jegens in dit geval Constance Sars. Weliswaar geeft [verweerder] zijn ervaringen in pittige bewoordingen weer, maar niet is gesteld of gebleken dat zijn gedetailleerde weergave op essentiële punten onjuist is.

Bovendien worden zijn ervaringen door enige gebruikers van internet bevestigd.

3 [verweerder] heeft verweer gevoerd, dat hierna ter sprake komt.

Dit brengt mee, dat [verweerder] niet kan worden verboden deze tekst als consument via een eigen site op het net te zetten en daarover met andere gebruikers van het net te chatten.5 Nu partijen ieder deels in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten worden gecompenseerd als hierna vermeld.In reconventie 6 Nu Sars te kennen heeft gegeven dat zij het gewraakte gebruik inmiddels heeft gestaakt (doen staken) en niet van een reëel gevaar voor herhaling is gebleken, is voor een veroordeling daartoe geen plaats, zodat deze vordering wordt afgewezen.2 Compenseer de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.3 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. In reconventie 5 Weigert de gevraagde voorzieningen.

Search for hyporama ruitersport online dating:

hyporama ruitersport online dating-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “hyporama ruitersport online dating”